Expression of Heartache


There are few cards in Tarot that are bringing so much "negativity" at once. Like there is actually no "good" in them. Not to get all philosophical on what is good or what is bad, let's for a minute be down to earth, logical and realistic. Card Three of Swords really doesn't bring much joy... Continue Reading →

Advertisements

Hijerofant


hijerofant (grč. ıεροφάντης: onaj koji otkriva svete stvari) Da, on je Hijerofant, on nije Papa, nije svećenik, nije pop i slično, iako se češće u žargonu tako kaže radi lakšeg izgovora i da se ne treba ulaziti baš u detalje što hijerofant znači. Čak je u nekim špilovima prikazivan kao svećenik kršćanski ili papa, no to je u... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: