Bilje u korelaciji s Tarotom


Fitoterapija je prvi oblik medicine. Vjekovima je fitoterapija bila jedini način ublažavanja i liječenja raznih bolova i bolesti. Iskustvom znanje o bilju prenosilo se s generacije na generaciju. Fitoterapija danas nije samo grana alternativne medicine već je dio znanstvene, koji mnogi liječnici koriste kao pomoć pri olakšavanju raznih tegoba. Tarot karte vežu se za pojedine […]

Read More Bilje u korelaciji s Tarotom

Kako pomoću Tarota interpretirati san


Karte su duboko povezane sa simboličkim značenjem naših snova. Upravo radi te mistične veze karte su sjajno sredstvo pomoću kojeg interpretacija sna postaje jasnija. Prije svega bitno je poraditi na svojoj intuiciji, same karte bez našeg truda, dara i moći da razumijemo poruku neće puno značiti. Dakle, nije važno samo naučiti što koja karta znači, […]

Read More Kako pomoću Tarota interpretirati san

TAROT WEEKEND REPORT


For this weekend ahead of us I have pulled very interesting spread. Rather positive one, which is telling that some good news are coming in your way. This could especially mean if you worked hard, your effort will be paying off. This week was, and a next few days could be kind a hard in […]

Read More TAROT WEEKEND REPORT

Magova Čarolija


Mag je druga karta Velike Arkane, numerirana brojem 1. Karta koja govori o manifestaciji. Ako nam Luda poručuje potencijal, Mag ga realizira. On ima svu moć da se ostvare želje, planovi isto kao i karma. Kako posiješ tako ćeš i žeti. Priča o inteligenciji koja je potrebna da bismo neke stvari izveli, povezuje se često […]

Read More Magova Čarolija