Ascendant decans and their faces, literally: A Q U A R I U S


Aquarius decan 1, from 0 degree Aquarius to 10 degree Aquarius rising     Aquarius decan 2, from 10 degree Aquarius to 20 degree Aquarius rising   Aquarius decan 3, from 20 degree Aquarius to 30 degree Aquarius rising       Need another? PISCES ARIES TAURUS GEMINI CANCER LEO VIRGO LIBRA SCORPIO SAGITTARIUS CAPRICORN... Continue Reading →

Advertisements

Astrologija kao znanost?


Astrologija... nauka koja postoji vjerojatno koliko i čovjek nije prestala intrigirati čovječanstvo kroz vjekove. Neki su je nazivali vražjim dijelom,neki lažnom znanošću dok su se neki toj nauci posvetili prilično intenzivno i proveli gotovo čitav život učeći ju. Astrologija koja je usko povezana uz nauku o planetima kao i matematičkim izračunima kretanja planeta zasigurno je... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: