Vodene kuće kao kanal za onostrano?


Voda je najrasprostranjenija tekućina na planetu Zemlji, pokriva čak 70% našeg planeta , ali to nije sve, ona zauzima oko 55%- 70% našeg ljudskog tijela. Mikrokozmos i Makrokozmos u najboljem primjeru. Također voda je jedina tekućina za koju znamo da ima tri forme : tekuću, krutu i plinovitu; voda, led i para. Mnogi spojevi rastapaju se... Continue Reading →

Advertisements

Okultizam u astrološkim kartama : Kenneth Anger


Ime Kenneth Angera prepoznati će mala grupa ljudi, što ljubitelja avantgard filmova, što ljubitelja okultizma i okultnih tema no ovaj vodenjački ekscentrik ostati će zabilježen po svojim čudnim, mističnim, seksualnim temama koje kao da na neki način prikazuju rituale određenih tajnih zajednica. Kenneth Anger, filmaš, glumac, pisac...ekscentrik jednostavnije postao je najpoznatiji po svojim uradcima poput Lucifer... Continue Reading →

Okultizam u astrološkim kartama I : Uvod


Okultizam u astrološkim kartama Kada govorimo o „okultizmu“ govorimo o grani vještina i znanja koja su na neki način nedostupna većini ljudi jer su kao takva „skrivena“. Što to točno znači skriveno i da li je onda zaista cijela priča oko masona istinita. Pa vrlo diskordijanski rečeno i nije i je. Okultizam je gulaš u... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: